Exportné fórum 2013

Daniel Zaiček, 19. 7. 2013

Dňa 29. 1. 2013 sme sa zúčastnili Exportného fóra 2013, ktoré organizovala na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky agentúra SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu).

Program konferencie ponúkol atraktívne a vysoko aktuálne témy venované podpore zahraničného obchodu, odbornej pomoci agentúry SARIO a vybraným nástrojom marketingovej podpory.

Vedúci predstavitelia MH SR a agentúry SARIO predstavili stratégiu  smerovania exportnej politiky MH SR na rok 2013 a zameranie činností  SARIO  a nástroje podpory slovenských firiem pri prieniku na zahraničné trhy.

Poprední  odborníci na internetový marketing  predstavili možnosti  podpory exportných  aktivít  cez online služby a nástroje  na svetové trhy.

Na fóre vystúpili aj zástupcovia marketingových agentúr:

  • B2B Group – Daniel Zaiček
  • Visibility – Juraj Sasko
  • doplnil ich zástupca spoločnosti GOOGLE (Slovensko) – Tomáš Peťovský

Našu spoločnosť B2B GROUP zastupoval a prezentoval Daniel Zaiček.

Zamerali sme sa na potrebu a dôležitosť využitia internetového marketingu, presnejšie PPC reklamy, pre výrobné spoločnosti, respektíve B2B spoločnosti, ktoré nemajú skúsenosti s týmto účinným marketingovým nástrojom.

Názov prezentácie: EXPORT + INTERNETOVÝ MARKETING = PRÍLEŽITOSŤ NA ÚSPECH

Obsah prezentácie bol zameraný na využitie internetového marketingu, resp. PPC reklamy pri vstupe na zahraničný trh.

Hlavné body prezentácie:

  • Stratégia
  • Ako začať
  • Prípadová štúdia zákazníka EuroCoC (výsledky spolupráce)
  • Modely spolupráce

EXPORTNÉ FÓRUM 2013 bolo z hľadiska spoločnosti B2B GROUP veľmi prínosné, pretože sme sa mohli stretnúť s názormi, potrebami a požiadavkami B2B spoločností s orientáciou na export. Tieto skúsenosti nám pomôžu pripraviť ešte lepšie PPC stratégie pre našich klientov a pomôcť s expanziou na zahraničné trhy.Komentáre sú uzavreté.